Tư vấn các vấn đề về giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu

Pháp luật hiện hành chỉ thừa nhận và bảo hộ cho nhãn hiệu khi tổ chức, cá nhân có nhãn hiệu tiến hành đăng ký bảo hộ. Việc làm này còn góp phần ngăn chặn các hành vi xâm phạm tới lợi ích của chủ thể có nhãn hiệu.

Do đó, hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu đang được quan tâm hơn. Mặc dù vậy nhưng không phải khi nào họ cũng có thời gian để đi đăng ký. Thay vì tự mình đi đăng ký thì họ quyết định ủy quyền cho người khác đi thay mình. Việc ủy quyền này sẽ được thực hiện thông qua giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu.

★ Làm thế nào phân loại nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu?

★ Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký bản quyền logo cá nhân

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu được hiểu như thế nào?

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu được hiểu là tổ chức, cá nhân có quyền đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình ủy quyền việc đăng ký nhãn hiệu này cho chủ thể khác. Để chủ thể đó thay mình đi thực hiện một hoặc tất cả các giai đoạn cần thiết trong quá trình đi đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu đối với giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu ra sao?

Tại Điều 107 Luật sở hữu trí tuệ 2013 có quy định về việc ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan nhãn hiệu. Cụ thể là liên quan đến việc xác lập văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân ủy quyền. Theo đó, việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản dưới dạng giấy ủy quyền.

Các yêu cầu đối với giấy ủy quyền đăng ký

Văn bản giấy ủy quyền thì bắt buộc phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền (chủ thể có nhãn hiệu) và bên được ủy quyền (chủ thể được giao đi đăng ký giùm).
  • Phạm vi ủy quyền.
  • Thời hạn ủy quyền.
  • Ngày lập giấy ủy quyền.
  • Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền.

Hiệu lực của giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu ra sao?

Về nguyên tắc thì giấy ủy quyền sẽ có giá trị trong một khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận và được ghi nhận vào giấy ủy quyền. Nếu giấy ủy quyền không có thời hạn ủy quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền.

Trên đây là những vấn đề khái quát về giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu. Nếu quý khách muốn được giải đáp thắc mắc hay tư vấn về thì có thể liên hệ với chúng tôi.

Bạn đang xem bài viết Tư vấn các vấn đề về giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu trên website Clearfreshonic.com. Nếu bài viết hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ với bạn bè của mình. Chúc bạn một ngày tốt lành!